METATRON Hospital

METATRON Hospital är en avläsningsutrustning som utvecklats av IPP (Institut of Practical Psychophysics). Det är en diagnostisk medicinsk utrustning som kan skanna av klienter utan skadliga effekter och producerar värdefull information inom några minuter. Metatronen kan hitta akuta och kroniska processer, samt predispositioner mot vissa sjukdomar. Denna utrustning har genomgått kliniska studier och är den enda i sitt slag som är klassat som medicinsk utrustning.

Med min bakgrund som Biomedicinsk analytiker och näringsterapeut uppfyller denna appart mina krav. Med den kan jag både analysera och behandla.

Hälsokontrollen avger ingen strålning och har ingen skadlig inverkan på organismen. Därför är denna typ av undersökning ofarlig även för barn och gravida. Undersökningen ger inga biverkningar och har många fördelar jämfört med traditionella undersökningar. En av de viktigaste fördelarna är att man får reda på om ett organ är svagt och har nedsatt funktion, även innan vi fått symtom. Denna typ av av apparatur är en av få tekniker som kan hitta problem och svagheter så lätt och så tidigt i sjukdomsförloppet.

Till skillnad från många konventionella “hälsoundersökningar” kan Vårt Alternativ nu göra undersökningar av kroppen på cell nivå.

HUR FUNGERAR DET?

Kroppens förmåga att reagera på elektromagnetisk stimuli kan användas till något väldigt positivt. På sjukhus använder man idag t ex MR, ultraljud, EKG, EEG osv som är frekvensbaserade avläsningssystem, som varit i bruk under flera årtionden. Men det finns betydligt nyare teknologier som kan ge mer noggrann information och som också kan trigga processer i kroppen. Sjukvården idag använder sig tyvärr inte av den senaste tekniken för att avläsa och trigga kroppens egna processer.

Hos Vårt Alternativ ges du nu möjlighet att bli undersökt med apparatur som används på sjukhus i andra länder.

Alla celler i levande organismer ger ifrån information i form av elektromagnetiska signaler. Dessa signaler innehåller information om i vilket skick cellen är. En sjuk cell sänder ut annorlunda information jämfört med en frisk. Detta innebär att alla vävnader, organ, celler, gener, molekyler och atomer har ett unikt mönster av elektromagnetisk frekvens.

HUR GÅR DET TILL?

Undersökningen är helt smärtfri och genomförs sittande. Trigger-sensorer placeras på ditt huvud och läser av elektromagnetiska frekvenser från hjärnstammen av det organ eller vävnad som vi vill läsa av. Signalerna skickas vidare till en apparatur som förstärker signalerna, och som i sin tur analyseras av en speciell programvara i en dator. Du ser i realtid organ eller vävnad som skannas.Tack vare en oerhört omfattande databas där alla frekvenser för både friska och sjuka organ samt vävnader finns lagrade kan vi analysera det område vi undersöker med stor precision. Undersökningen tar även hänsyn till ålder och kön.

VAD GÅR ATT UTLÄSA AV EN UNDERSÖKNING?

Undersökningen ger en detaljerad information om tillståndet i den vävnad vi läser av ända ner på molekylär nivå.

Vi läser av alla kroppens funktioner vid ett och samma tillfälle.

- Nervsystemet

- Hjärta och blodkärl

- Matsmältningssystemet

- Rörelseapparaten

- Luftvägar och andning

- Endokrina körtlar

- Njurar, urinvägar, urinblåsa

- Lymfsystemet

- Reproduktionssystemet

- Hud

FÖRDELAR

- Undersökningen är helt smärtfri och sker sittande

- Inga förberedelser från din sida är nödvändig

- Undersökningen är exakt och individuell

- Hela kroppen kan undersökas

- Hittar de dolda orsakerna bakom symtomen

- Hittar allergier och överkänslighet mot livsmedel

- Du följer undersökningen på tv skärm

​VI KAN TESTA

- allergier & intoleranser

- mikroorganismer & parasiter

- bakterier

- virus

- svamp

- födoämnen

Varesig du vill få bättre resultat inom sporten eller få ett förbättrat hälsotillstånd så är det av största vikt att analysera näringen i cellerna. Många har intoleranser mot födoämnen som påverkar vår hälsa negativt. Detta sänker vårt näringsupptag - vilket i slutändan påverkar energitillgången i våra celler. Därför testar vi vitamin och mineralnivåerna, fettsyrahalten och tungmetaller.

Vill ni läsa mer om METATRON Hospital, ta del av studier och certifikat gå in på www.repond.se

Vill du boka en tid, gå in på www.bokadirekt.se

AKTIVITETER

METATRON Hospital
METATRON Hospital är en avläsningsutrustning som utvecklats av IPP (Institut of Practical Psychophysics). Det är en diagnostisk medicinsk utrustning som kan skanna av klienter...

Therografi, alternativ mammografi 4/4
Vi erbjuder termografi 4/4 BioMix erbjuder alternativ till mammografi med termografi som hjälpmedel. Undersökningen ska ses som ett komplement till mammografi och ett ytterligare...