Therografi, alternativ mammografi

​14 november erbjuder vi termografi igen


BioMix erbjuder alternativ till mammografi med termografi som hjälpmedel. Undersökningen ska ses som ett komplement till mammografi och ett ytterligare diagnostikverktyg i stället för att inte göra någon undersökning alls. Genom att hitta cancer i ett tidigt skede, innan den ger symtom eller går att känna med fingrarna, ökar chansen att bli botad.

Thermografi är ett hjälpmedel för att visualisera problem ex fibromyalgi, nervklämmningar, muskelinflammationer samt alternativ mammografi. Vid ex cancer kan flera fysiologiska förändringar som ökar blodflödet i området, ökad angiogenes och frisättande av vasoaktiva substanser bidra till att den infraröda strålningen förändras.

Thermografin skall ses som en kompletterande undersökningsmetod. Den är inte ett självständigt diagnostiskt hjälpmedel men en fördel är att man kan se sjukliga förändringar tidigt och den kan vara till hjälp, när information från andra undersökningar skall tolkas. Metoden har flera fördelar. Den är inte invasiv, patienten utsätts inte för någon strålning och det finns inga kontraindikationer. Termografi kan till exempel genomföras vid graviditet och undersökningen kan upprepas hur många gånger som helst.

För att säkerställa att ingen aktivitet pågår kan/bör man efter första termograferingen upprepa efter 3-4 månader. Ser allting bra ut är termografering 1 gång/år en normal upprepningstid.

BioMax ställer ingen diagnos av bröstcancer (det krävs lab. tester) - Du får bilderna i PDF-fil (efter 2-3 dagar) som visar möjliga problemområden (om det finns några). Ni går igenom bilderna per telefon och du kan sända dem till egen expert.

Inför besöket ber vi dig gå in på www.thermografi.com för att ta reda på vad man kan förvänta sig och vad man ska tänka på.

Ett besök kostar 1300kr och tar 30 minuter. Boka tid på bokadirekt.se. Ej avbokad tid 24h innan debiteras fullt.

Här kommer några länkar för er att ta del av ang Termografi

http://www.breastthermography.com/breast_thermography_mf.htm

https://www.tv-helse.se/varning-mammografi-del1/

https://www.tv-helse.se/mammografi-resonanstomografi-ultraljud-termografi/

https://www.tv-helse.se/cancerprevention-mammografi/

AKTIVITETER

Therografi, alternativ mammografi
​14 november erbjuder vi termografi igen BioMix erbjuder alternativ till mammografi med termografi som hjälpmedel. Undersökningen ska ses som ett komplement till mammografi och...

Föreläsning : Utan mikrocirkulation stannar kroppen”
Kroppen behöver syre, vatten, mikrocirkulation och näring för att fungera. Syre, vatten och näring vet vi ofta om att vi m...