GDPR

​Behandling av personuppgifter på Vårt Alternativ i Norrköping

25 maj 2018 kom en ny dataskyddslag GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller inom EU. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Vårt Alternativ, att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data vi sparar hos oss.

Vem behandlar personuppgifterna:

För Vårt Alternativs räkning behandlas personuppgifter av Bodil Thornell och Marie Thornell.

Vilka personuppgifter behandlar vi:

Namn, adress, telefonnummer, mailadress, födelsedatum och journalanteckningar.

Var finns uppgifterna:

Uppgifterna finns i Vårt Alternativs nyhetsbrevsregister och journaler.

Hur behandlars uppgifterna:

I manuella pärmar och på dator som Vårt Alternativ ansvarar för. På Vårt Alternativ hemsida finns kontaktuppgifter till Vårt Alternativs personal. Bodil Thornell och Marie Thornell det fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används för nyhetsbrev, journalerna för att kunna hålla kontakt under behandlingen samt att kunna fakturera. Vårt Alternativ har säkerställt att personuppgifterna inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna:

Personuppgifter till nyhetsbrev sparas tills kunden avbeställer det. Journaler i 10 år för att underlätta för återbesök. Personuppgifter till personal sparas så länge personen jobbar eller hyr på Vårt Alternativ.

AKTIVITETER

Lunchföreläsning med soppa
​Lunchföreläsning med ekologisk soppa. Näring för kropp och själ. Föreläsningen är mellan 12.00-13.00 Onsdagen 20 mars Använd dina...

Kursstart på cirkelfys och pilates på matta 6 februari
Rosangela på Harmonia Studio startar upp en grupp med cirkelfys. Cirkelfys är en träning för dig som vill stärka upp hela kroppen...

Therografi, alternativ mammografi
​Onsdagen den 10 april kommer vi att kunna erbjuda Thermografi BioMix erbjuder alternativ till mammografi med termografi som hjälpmedel. Undersökningen ska ses som ett...

Det finns över 45 000 sjukdomar men bara en hälsa
​En föreläsning om hur du kan stärka din hälsa, och vad du kan göra vid olika problem: Hjärtsvikt -...